Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer & Cookiebeleid

Disclaimer

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de www.oncomfort.com-website. Deze website werd ontworpen en wordt beheerd door Ketchum.

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe ze na te leven.

 

Intellectuele-eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, videobeelden, afbeeldingen, gegevens, databanken, software, namen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere onderdelen van deze website zijn beschermd door intellectuele-eigendomsrechten en zijn het eigendom van Oncomfort of van derden. Het is verboden de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te bekijken) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oncomfort, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, en te verkopen of anderszins enig recht erop over te dragen of te verlenen aan derden.

 

Onbevoegd gebruik van de website

Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich er onder meer toe om:

  • de informatie niet onrechtmatig gebruiken;
  • de website niet zodanig te gebruiken dat de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of geblokkeerd of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
  • de website niet te gebruiken om computervirussen te verzenden of plaatsen, of om lasterlijk, obsceen of bedreigend materiaal te verzenden of plaatsen;
  • de website niet zodanig te gebruiken dat er inbreuk wordt gemaakt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, maar niet beperkt tot, het recht op privacy en intellectuele-eigendomsrechten;
  • de website niet te gebruiken om materiaal voor promotie- of reclamedoeleinden te plaatsen of verzenden zonder voorafgaande toestemming van Oncomfort te vragen, tenzij de ontvanger erom verzoekt.

 

Aansprakelijkheid van Oncomfort

Oncomfort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, tenzij dat wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld in het kader van de wet op de productaansprakelijkheid of in geval van opzettelijk wangedrag, grove nalatigheid, persoonlijk letsel of overlijden, verzuim om te voldoen aan gegarandeerde kenmerken, het frauduleus verzwijgen van een gebrek of in geval van de schending van fundamentele contractuele verplichtingen. De schade in geval van de schending van fundamentele contractuele verplichtingen is beperkt tot de contractspecifieke voorzienbare schade indien er geen sprake is van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.

Hoewel Oncomfort alles in het werk stelt om zijn website vrij te houden van virussen, kan Oncomfort niet garanderen dat de website vrij is van virussen. De gebruiker moet, voor zijn eigen bescherming, de nodige stappen ondernemen om passende veiligheidsmaatregelen te voorzien en moet gebruikmaken van een virusscanner voordat hij informatie, software of documentatie downloadt.

 

Informatie op de website

De informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, grafieken, afbeeldingen en ander materiaal op deze website en op de moduleproducten, publicaties, webinars of andere mediabronnen van Oncomfort is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden.

Oncomfort garandeert de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of juistheid van de informatie niet. De informatie wordt aangeleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

Oncomfort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies dat of schade die op welke wijze dan ook te wijten is aan het gebruik van het medium.

Oncomfort is ook niet aansprakelijk voor eventuele virussen, als die ondanks de voorzorgsmaatregelen op de website aanwezig zouden zijn. 

Noch deze website, noch de moduleproducten, publicaties, webinars of andere mediabronnen van Oncomfort zijn bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies of een professionele medische diagnose of behandeling.

Vraag altijd advies aan uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen hebt over een medische aandoening of een behandeling en voordat u een nieuwe gezondheidsbehandeling aanvat.

Het is belangrijk om altijd medisch advies te vragen aan een medische professional en dat snel en volledig op te volgen.

Deze website en de producten van Oncomfort zijn niet bedoeld om het advies en de planning van de behandeling met uw medisch team uit te stellen of te vervangen. Negeer nooit professioneel medisch advies en stel nooit uit medisch advies te vragen vanwege iets dat u op deze website heeft gelezen.

Oncomfort behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te wijzigen.

 

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of webpagina's van derden en andere partijen of daar op een andere manier naar verwijzen. Oncomfort heeft geen controle over de inhoud of andere kenmerken van die websites of webpagina's en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Oncomfort impliceert geenszins de goedkeuring van de inhoud van die websites of webpagina's.

 

Persoonsgegevensbescherming

Oncomfort zal zich houden aan de geldende persoonsgegevensbeschermingswetgeving en het privacybeleid dat hier beschikbaar is op deze website: Privacybeleid.

 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Op deze website is de Belgische wetgeving van toepassing. In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

Gebruik van cookies

1/ Pop-up aanvaarding:

Deze site gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Om het grootste deel van de website te bezoeken hoeft u geen cookies toe te staan.

Ik ga akkoord                          Ik wil meer info (link info)

 

2/ Tekst link ‘info’: 

Wij respecteren de privacy van bezoekers die Oncomfort.com en ermee verbonden websites of pagina's (onze ‘websites’) gebruiken. In dit cookiebeleid vindt u duidelijke en uitgebreide informatie over de cookies die we gebruiken en de doelen waarvoor we die gebruiken. Door cookies in te schakelen wordt echter een persoonlijkere surfervaring mogelijk. Bepaalde delen van de website hebben cookies nodig om te werken. In de meeste gevallen verstrekt een cookie ons geen persoonsgegevens, tenzij u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over het privacybeleid dat van toepassing is op bezoekers van www.oncomfort.com

 

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein (tijdelijk) tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Met die cookies kan de website uw apparaat markeren en herkennen wanneer u door de verschillende delen van de website surft (en eventueel bij een later bezoek). 

 

Welke cookies gebruikt Oncomfort.com en waarom?

Onze website gebruikt cookies, in combinatie met pixels, lokale opslagobjecten en gelijkaardige bestanden (gezamenlijk ‘cookies’, tenzij anders vermeld) om u te onderscheiden van andere gebruikers van de website. Cookies kunnen worden ingedeeld in vier categorieën, afhankelijk van hun functie en het beoogde doel: absoluut noodzakelijke cookies, prestatiecookies, functionele cookies en cookies voor marketingdoeleinden.

Functionele cookies stellen een website in staat om informatie op te slaan die de gebruiker al heeft ingevoerd (zoals een gebruikers-ID, een taalkeuze of de locatie van de gebruiker) om de gebruiker verbeterde, gepersonaliseerde functies aan te bieden.

Absoluut noodzakelijke cookies zijn nodig om te kunnen navigeren binnen Oncomfort-websites en om de basisfuncties van de website te kunnen bedienen, zoals de uitgifte van anonieme sessie-ID's voor het bundelen van verschillende gerelateerde queries op een server.

Prestatiecookies: we willen steeds blijven verbeteren. Niet alleen onze diensten, maar ook het gebruiksgemak van onze website. Dankzij analyse krijgen we inzicht in uw surfgedrag. Zo kunnen we onze kennis uitbreiden en onze website continu klantvriendelijker blijven maken. Deze cookies slaan geen informatie op waarmee de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd. De informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, wordt gebundeld en is dus anoniem. Prestatiecookies dienen om de gebruiksvriendelijkheid van een website te optimaliseren en dus de gebruikerservaring te verbeteren. 

Cookies voor marketingdoeleinden: dankzij marketingcookies kunnen we onze marketingcampagnes optimaliseren op basis van uw surfgedrag op onze website. Deze cookies zijn vaak gekoppeld aan de functies van websites van derden.

 

Toestemming – intrekking

Absoluut noodzakelijke cookies vereisen geen toestemming.

Voor andere cookies vragen we uw toestemming voordat we ze op uw apparaat plaatsen. U kunt uw toestemming geven door onze website te blijven gebruiken, of door ...........(beschrijf hoe, bv. door te klikken op de betreffende knop op de banner die u wordt getoond).

Als u geen toestemming wilt geven of uw toestemming voor een cookie wilt intrekken, moet u de cookies verwijderen en blokkeren of uitschakelen via de instellingen van uw browser. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van deze cookies de functionaliteit van de website beïnvloedt en kan verhinderen dat u toegang krijgt tot bepaalde functies op de website.

 

3/ Na de beschrijving van elk cookietype kunnen de naam, het doel, het moment dat het wordt gebruikt en de termijn dat het wordt bewaard, worden aangegeven:

Naam cookie     Doel                                                                        Wanneer              Bewaartermijn van de info

xxx                    Geeft aan of de browser JavaScript ondersteunt.   Altijd                    7 dagen

° Deze tekst staat in een apart document.